Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr X/20/2012 Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/20/2012
Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Zgromadzenie Staropolskiego Związku Gmin i Miast. uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2011 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Tomasz Słoka

 

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2011 r.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) podjęcie uchwały jest zasadne.

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.2012
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2012 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 432
06 lipca 2012 13:41 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
06 lipca 2012 13:40 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu.
06 lipca 2012 13:35 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl