Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr I/7/2015Uchwała Nr I/7/2015

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 22 stycznia 2015 roku

 

w sprawie: wyboru członków Komisji Rewizyjnej Staropolskiego Związku Gmin i Miast

 

            Na podstawie § 20 ust. 2 i 3 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urz. Woj. Św. Z dnia 23 października 2013 poz. 3591) oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Związku stwierdza się, że:

 

§ 1. W wyniku głosowania jawnego członkami Komisji Rewizyjnej Staropolskiego Związku Gmin i Miast z siedzibą w Końskich zostali wybrani:

1. Członek Zgromadzenia      -           Gonerka Piotr

2. Członek Zgromadzenia      -           Wielgopolan Robert

3. Członek Zgromadzenia      -           Pacocha Stanisław

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                           Józef Śliz

 

Uzasadnienie

 

Mając na uwadze postanowienia zawarte w § 20 ust. 2 i 3  Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast stwierdzające, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków Zgromadzenia wybieranych w głosowaniu jawnym przez Zgromadzenie. W związku z nową kadencją rad samorządowych, konieczne jest wybranie członków Komisji Rewizyjnej na lata 2015 – 2018.

 

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 278
11 września 2017 11:10 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 12:44 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl