Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

UCHWAŁA NR III/11/2015


UCHWAŁA NR III/11/2015

ZGROMADZENIA STAROPOLSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I MIAST

z dnia  ....................2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
 z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2014 r.

  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.),oraz art. 270 ust. 4 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 24 ust.3 Statutu  Staropolskiego Związku Gmin i Miast uchwala się, co następuje:

  

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2014 rok.

  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                   Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                               Józef Śliz

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2014 r.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok zgodnie z art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 313
11 września 2017 11:10 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 13:57 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2016 13:55 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl