Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr IV/16/2015Uchwała Nr IV/16/2015

Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 29 września 2015 roku

 

w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Staropolskiego Związku

Gmin i Miast

 

            Na podstawie § 10 pkt 10 i § 11 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urz. Woj. Św. Z dnia 23 października 2013 poz. 3591) oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Związku stwierdza się, że:

 

§ 1. Członek Zgromadzenia Pan ……………………………w wyniku tajnego głosowania został wybrany Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast.

  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                           Józef Śliz

  

Uzasadnienie

 

Mając na uwadze postanowienia zawarte w § 10 pkt 10 i § 11 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast stwierdzające, że do właściwości Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach wyboru Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.  W związku z nową kadencją rad samorządowych, konieczne jest przeprowadzenie wyborów władz Związku na lata 2014 – 2018.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2016 14:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 324
23 czerwca 2016 14:05 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl