Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr 10/2015Uchwała Nr 10/2015

 Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie: wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia  Staropolskiego Związku Gmin i Miast


            Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urz. Woj. Św. z 23 października 2013 r. poz. 3591), Zarząd SZGiM uchwala, co następuje:

§1. Proponuje się porządek obrad IV Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w następującej kolejności:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia SZGiM z dnia 24 czerwca 2015r.

  2. Przyjęcie informacji Zarządu Związku o działalności pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) Zmiany Statutu Międzygminnego Związku pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast
    b) Ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2016 rok

  4. Sprawy różne. 

§2. Wnioskuje się do Przewodniczącego Zgromadzenia Związku o zwołanie Zgromadzenia na dzień 28 wrzesnia 2015 roku godz. 800.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

                                                                                                Przewodniczący Zarządu

                                                                                                    Krzysztof Obratański

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2016 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 345
11 września 2017 11:13 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2016 12:41 Anna Głębocka - Opublikowanie dokumentu.
22 czerwca 2016 12:41 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl