Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr 7 /2015


Uchwała Nr 7 /2015

 Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

  

            Na podstawie art. 266 ust.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Zarząd SZGiM uchwala, co następuje:

  

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin  i Miast i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Przedkłada się informację, o której mowa w §1 Zgromadzeniu SZGiM  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

 

§3. Uchwała  wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                          Przewodniczący Zarządu

                                                                                                 Krzysztof Obratański

Dokument wytworzony przez:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2016 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 378
11 września 2017 11:12 Jacek Muszyński - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2016 12:47 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl