Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr 6/2015Uchwała Nr 6/2015

Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 09 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: wniosku do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie Zgromadzenia  Staropolskiego Związku gmin i Miast


         Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urz. Woj. Św. z 23 października 2013 r. poz. 3591), Zarząd SZGiM uchwala, co następuje:

  

§1. Proponuje się porządek obrad III Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w następującej kolejności:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zgromadzenia SZGiM z dnia 04 maja 2015r.

  2. Przyjęcie informacji Zarządu Związku o działalności pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2014 rok
    b) Udzielenie absolutorium Zarządowi Staropolskiego Związku Gmin i Miast z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

  4. Sprawy różne.

§2. Wnioskuje się do Przewodniczącego Zgromadzenia Związku o zwołanie Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2015 roku godz. 800.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

                                                                                           Przewodniczący Zarządu

                                                                                                 Krzysztof Obratański

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2016 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 298
22 czerwca 2016 12:50 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2016 12:49 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl