Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr 4/2015Uchwała Nr 4/2015

Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 09 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2014 rok

 

         Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urz. Woj. Św. z 23 października 2013 r. poz. 3591), Zarząd SZGiM uchwala, co następuje:

  

§1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku Gmin i Miast  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Przedkłada się projekt, o którym mowa w §1 Zgromadzeniu Staropolskiego Związku Gmin i Miast.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             Przewodniczący Zarządu

                                                                                                 Krzysztof Obratański

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2016 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 201
22 czerwca 2016 12:53 Anna Głębocka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2016 12:53 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl