Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr 2/2015Uchwała Nr 2/2015

Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku gmin i Miast w sprawie wysokości wpłaty przez gminy środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-11 w 2015r.

 

            Na podstawie § 15m ust. 2 Statutu Staropolskiego Związku Gmin i Miast (Dz. Urz. Woj. Św. z 23 października 2013 r. poz. 3591), Zarząd SZGiM uchwala, co następuje:

  

§1. Przyjmuje się projekt uchwały Zgromadzenia Staropolskiego Związku gmin i Miast  w sprawie wysokości wpłaty przez gminy środków finansowych na realizację Programu EKOLOG-11 w 2015r stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

 

§2. Przedkłada się projekt, o którym mowa w §1 Zgromadzeniu Staropolskiego Związku Gmin i Miast.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                       Przewodniczący Zarządu

                                                                                             Krzysztof Obratański

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2016 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 312
22 czerwca 2016 12:57 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl