Miasto i Gmina Końskie

Uchwały Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast zobacz archiwum »

Uchwała Nr 1/2015Uchwała Nr 1/2015

 Zarządu Staropolskiego Związku Gmin i Miast

z dnia 27 marca 2015 r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2014 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

  

         Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Zarząd SZGiM uchwala, co następuje:

  

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Staropolskiego Związku Gmin i Miast za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Przedkłada się informację, o której mowa w §1 Zgromadzeniu SZGiM  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Przewodniczący Zarządu

                                                                                           Krzysztof Obratański

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2016 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Głębocka
Ilość wyświetleń: 391
22 czerwca 2016 12:58 Anna Głębocka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl