Budżet na rok 2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 305/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 305/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240...

Zarządzenie Nr 304/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2022

Zarządzenie Nr 304/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2022 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) zarządzam,...