Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich za I półrocze 2013 r.

Załączniki:

informacja_z_przebiegu_wykonania_planu_finansowego_w_mgdk_za_i_polrocze_2013r.pdf [370.15 KB]