Ogłoszenia SZGiM

Informacja o wynikach naboru PSYCHOLOG (umowa o dzieło)

Końskie, dn. 12.03.2013r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
PSYCHOLOG (umowa o dzieło)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
Pani Anna Mikołajewska - Pająk zam. Końskie

 

Uzasadnienie

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko psychologa (umowa o dzieło) w ramach projektu pn. Pierwszy krok, praktyki zawodowe drogą do powrotu na otwarty rynek pracy osób po 50 roku życia realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, została wybrana Pani Anna Mikołajewska - Pająk, która jako jedyna złożyła dokumenty aplikacyjne. W/w spełnia wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu, posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychoedukacyjnych oraz zajęć psychologicznych.

 

Przewodniczący Zarządu SZGiM

Michał Cichocki

 

Projekt pn. Pierwszy krok, praktyki zawodowe drogą powrotu na otwarty rynek pracy osób po 50 roku życia realizowany przez Staropolski Związek Gmin i Miast współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Projekt realizowany na podstawie umowy Podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 go stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

Wiadomości powiązane

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2013 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 1277
12 marca 2013 15:04 (Jacek Muszyński) - Dodanie dokumentu.