Miasto i Gmina Końskie

Wybory Samorządowe 2014 zobacz archiwum »

UCHWAŁA Nr 5 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŃSKICH z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.UCHWAŁA Nr 5

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŃSKICH

z dnia 23 października 2014 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

 

       Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072) Miejska Komisja Wyborcza w Końskich uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 r., w składach określonych w załączniku do uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

                                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                        Miejskiej Komisji Wyborczej w Końskich

                                                                                                                                         /-/ Renata Kubka

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2014 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 1558
24 października 2014 09:45 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [sklady_okw.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 09:45 Jacek Nowak - Usunięcie załącznika [sklady_okw.rtf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 października 2014 09:44 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [sklady_okw.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl