Miasto i Gmina Końskie

Wybory Samorządowe 2014 zobacz archiwum »

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostały zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


Informacja

o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostały zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.


  1. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.

  2. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r.  Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj.  16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze  nie oddał głosu.

  3. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,  w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego  do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 listopada 2014 r.

    Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane  w godzinach pracy Urzędu.

     

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2014 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 809
31 października 2014 14:53 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2014 14:53 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [zgoda_o_przyjecie_aktu_pelnomocnictwa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2014 14:53 Jacek Nowak - Dodanie załącznika [wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl