Miasto i Gmina Końskie

Wybory Samorządowe 2014 zobacz archiwum »

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Końskich z dnia 18 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w dniu 30 listopada 2014 r.

Uchwała

Miejskiej Komisji Wyborczej w Końskich

z dnia 18 listopada 2014 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

Burmistrza Miasta i Gminy Końskie

w dniu 30 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 473 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016  i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179,  poz. 180 i poz. 1072) Miejska Komisja Wyborcza w Końskich stwierdza,
co następuje:

 

§ 1.

 

 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z siedmiu kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

 2. W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie  na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

 3. Kandydatami na Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w ponownym głosowaniu są:
  1. CICHOCKI Michał Ryszard

             zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP;

  2. OBRATAŃSKI Krzysztof Marek

             zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNI.

    

 4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00  w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.

   

  § 2.

        1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie   
            na  obszarze gminy.

         2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.

 

 

                                                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                                          Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                                                   w Końskich

                                                                                                                   /-/ Renata Kubka

 

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2014 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Nowak
Ilość wyświetleń: 1036
20 listopada 2014 11:55 Jacek Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2014 15:31 Jacek Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl