Uchwały z kadencji 2014-2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr LIX/545/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie

UCHWAŁA Nr LIX/545/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/432/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Końskie Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,...

Uchwała Nr LIX/544/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

UCHWAŁA Nr LIX/544/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art....

Uchwała Nr LIX/543/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027

UCHWAŁA Nr LIX/543/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2018-2027 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432)...

Uchwała Nr LIX/542/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego

UCHWAŁA Nr LIX/542/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy...

Uchwała Nr LVIII/541/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przekazania skargi do organu właściwego

UCHWAŁA Nr LVIII/541/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przekazania skargi do organu właściwego Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Uchwała Nr LVIII/540/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

UCHWAŁA Nr LVIII/540/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Na podstawie...

Uchwała Nr LVIII/539/2018 Rady Miejskiej w Końskich zmieniająca uchwałę Nr LII/496/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekturegulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA Nr LVIII/539/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 31 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/496/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekturegulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy...

Uchwała Nr LVIII/538/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”

UCHWAŁA Nr LVIII/538/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020...

Uchwała Nr LVIII/537/2018 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta

UCHWAŁA Nr LVIII/537/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy...