Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 11 sierpnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich

Załączniki:

protokol_nr_xxxvii_z_11_sierpnia_2017.pdf [614.07 KB]