Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Protokół Nr XL/2017 z sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 21 września 2017 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich

Załączniki:

protokol_nr_xl_z_21_wrzesnia_2017.pdf [545.28 KB]