Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Protokół Nr XLI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 12 października 2017 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich

Załączniki:

protokol_nr_xli_z_12_pazdziernika_2017.pdf [597.47 KB]