Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Protokół Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 30 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

Załączniki:

protokol_nr_xlii_z_30_pazdziernika_2017.pdf [283.64 KB]