Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Protokół Nr XLIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 21 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

Załączniki:

protokol_nr_xliii_z_21_listopada_2017.pdf [200.94 KB]