Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Końskie
http://umkonskie.bipgmina.pl

Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 27 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich

Załączniki:

protokol_nr_xlvi_z_27_lutego_2018.pdf [734.04 KB]