Zarządzenia 2015 (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 476/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego

ZARZĄDZENIE Nr 476/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu...