Zarządzenia 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży ...