Zarządzenia 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015

Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2015 Na podstawie art. 30 ust....

Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii) Na podstawie...

Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z Uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej...

Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z...

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży Na podstawie...