Zarządzenia 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie: zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich Na podstawie art. 18 ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013r. poz. 907 z późn....

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość wynosi do 30 000 euro

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość wynosi do 30 000 euro Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 44 ustawy...