Zarządzenia 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 439/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 439/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zarządzenie Nr 438/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 438/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy...