Zarządzenia 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 413/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie

ZARZĄDZENIE Nr 413/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z § 24 Statut Młodzieżowej Rady...