Zarządzenia 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzanie nr 179/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2015

ZARZĄDZENIE Nr 179/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z...

Zarządzanie nr 171/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyznania stypendium sportowego

ZARZĄDZENIE Nr 171/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich...