Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2015 zobacz archiwum »

Zarządzanie nr 146/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 23 marca 2015r. w sprawie: naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2015przeciwdziałania narkomanii)

ZARZĄDZENIE Nr 146/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie: naboru wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2015

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z uchwałą Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 157, poz. 1787; Nr 247, poz. 2850) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w roku 2015, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Końskie Krzysztofowi Jasińskiemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2015 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 553
24 marca 2015 13:26 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_146_2015_zalacznik.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2015 13:16 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl