Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2015 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 476/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego

ZARZĄDZENIE Nr 476/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie przyznania stypendium sportowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 100, poz. 1069), uwzględniając wniosek Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej z dnia 01.10.2015 r. pozytywnie zaopiniowany przez Konecką Radę Sportu na posiedzeniu w dniu 05.10.2015 r. – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaję stypendium sportowe dla zawodnika Michała Bąka na okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w wysokości 1 000 zł (brutto) miesięcznie.

§ 2. Środki na stypendium, o którym mowa w § 1, zostały określone w budżecie Gminy Końskie na 2015 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 09.10.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2015 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 461
13 października 2015 11:54 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl