Wybory ławników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, ławników do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2016-2019

UCHWAŁA Nr XV/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, ławników do Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2016-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 160...

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2016-2019

INFORMACJA Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz Sądu Rejonowego w Końskich na kadencję 2016-2019 W związku z upływem kadencji ławników - proszę o zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz...