Zarządzenia 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 323/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Zarządzenie Nr 323/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)...

Zarządzenie Nr 324/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 324/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust. 1...

Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 297/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 5 października 2016 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zarządzenie Nr 293/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 3 października 2016 roku w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017

ZARZĄDZENIE Nr 293/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy...

Zarządzenie Nr 266/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 września 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosku w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka Szkolna”

ZARZĄDZENIE Nr 266/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosku w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka Szkolna” Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych...

Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

ZARZĄDZENIE Nr 253/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie: przyznania stypendiów sportowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad,...