Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2016 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

ZARZĄDZENIE Nr 253/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie: przyznania stypendiów sportowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwałą Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 100, poz. 1069), uwzględniając wnioski Miejskiego Klubu Sportowego Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie, Koneckiego Stowarzyszenia Sportowego Piłki Ręcznej, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodnik” oraz Koneckiego Klubu Karate Kyokushin pozytywnie zaopiniowane przez Konecką Radę Sportu na posiedzeniu w dniu 12.08.2016 r. – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyznaję stypendia sportowe na okres od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dla następujących zawodników:

 

Lp.

Nazwisko i imię zawodnika

Zgłaszający

Dyscyplina sportowa

Kwota miesięcznego stypendium
(brutto)

1.

Banasik Jakub

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

300 zł

2.

Gardynik Piotr

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

3.

Herda Łukasz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

4.

Kamont Adam

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

600 zł

5.

Maciejewski Adrian

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

6.

Majchrzak Paweł

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

7.

Mendygrał Paweł

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

500 zł

8.

Pach Krzysztof

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

9.

Skalski Łukasz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

300 zł

10.

Skoczylas Mariusz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

700 zł

11.

Sztandera Bartosz

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

300 zł

12.

Szymkiewicz Dominik

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

1 000 zł

13.

Zieliński Piotr

Miejski Klub Sportowy Neptun „MKS-NEPTUN” Końskie

piłka nożna

300 zł

14.

Kucharczyk Kacper

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

15.

Stępień Łukasz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

16.

Woś Bartosz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

17.

Walewski Dawid

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

18.

Jakubowski Dawid

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

19.

Pałgan Michał

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

200 zł

20.

Szot Daniel

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

21.

Wnuk Patryk

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

22.

Smołuch Sebastian

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

23.

Słonicki Krzysztof

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

24.

Jamioł Rafał

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

25.

Mastalerz Patryk

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

26.

Pilarski Ernest

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

27.

Napierała Tomasz

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

28.

Matyjasik Przemysław

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

1 000 zł

29.

Bąk Michał

Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej

piłka ręczna

700 zł

30.

Szymanowski Przemysław

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

triathlon

500 zł

31.

Ciechanowski Michał

Konecki Klub Karate Kyokushin

karate

500 zł

32.

Jarosz Dawid

Uczniowski Klub Sportowy „WODNIK”

pływanie

200 zł

 

§ 2. Środki na stypendia, o których mowa w § 1, zostały określone w budżecie Gminy Końskie na rok 2016.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 17.08.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2016 12:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 493
22 sierpnia 2016 12:35 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl