Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2016 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 266/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 5 września 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosku w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka Szkolna”

ZARZĄDZENIE Nr 266/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu składania do szkół wniosku w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka Szkolna”

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1045) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wniosek w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka Szkolna” rodzic ucznia (prawny opiekun) składa do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w terminie do dnia 12.09.2016 r.

§ 2. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 05.09.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Edukacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2016 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 402
09 września 2016 13:07 Jacek Muszyński - Dodanie załącznika [zarz_266_2016_i_zalacznik.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 września 2016 13:05 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl