Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2016 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 324/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 324/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólną informacją o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykazem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć, w terminie do 15 listopada 2016 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólną informacją o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykazem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

§ 3. Przedłożyć, w terminie do 15 listopada 2016 r. Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz informacją opisową o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych, ogólną informacją o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem, wykazem zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE ze wskazaniem etapu aplikowania o współfinansowanie.

§ 4. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej podstawą gospodarki finansowej w 2017 r. jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej w Końskich.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2016 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 699
22 listopada 2016 10:07 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl