Miasto i Gmina Końskie

Zarządzenia 2016 zobacz archiwum »

Zarządzenie Nr 323/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

Zarządzenie Nr 323/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026

 

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017 – 2026 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć, w terminie do 15 listopada 2016 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026 celem zaopiniowania.

§ 3. Przedłożyć, w terminie do 15 listopada 2016 r., Radzie Miejskiej w Końskich projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2016 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Muszyński
Ilość wyświetleń: 440
22 listopada 2016 10:16 Jacek Muszyński - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl